تابلو نقاشیخط سوره حمد زیباترین سوره قرآن

تابلو نقاشیخط سوره حمد زیباترین سوره قرآن

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: تابلو نقاشیخط سوره حمد، زیباترین سوره قرآن

نام هنرمند: استاد یونس حقیقی

تکنیک: نقاشی

سبک: نقاشیخط نستعلیق

ابعاد اثر: 50×70

قیمت: از 2 میلیون تومان

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت