تابلو منبت خطاطی، اطلب العلم ولو بالصین

تابلو منبت خطاطی، اطلب العلم ولو بالصین

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: تابلو منبت خطاطی، اطلب العلم ولو بالصین (حدیث پیامبر)

نام هنرمند: استاد یونس حقیقی

تکنیک: منبت کاری

سبک: خطاطی

ابعاد اثر: 45×35

قیمت: از 3 میلیون تومان

توضیحات:
این اثر تماما دست سازه می‌باشد.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت