تابلو نقاشی دختری در بالکن

تابلو نقاشی دختری در بالکن

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: دختری در بالکن

نام هنرمند: فائزه زراعت پیشه

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: 100×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت