تابلو نقاشی چهره انتزاعی

تابلو نقاشی چهره انتزاعی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: چهره انتزاعی

نام هنرمند: فائزه زراعت پیشه

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: 250×250

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت