تابلو نقاشی شماره 13 – گلدان گل‌های خشکیده

تابلو نقاشی شماره 13 – گلدان گل‌های خشکیده

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: گلدان گل‌های خشکیده

نام هنرمند: نیلوفر گوهری‌راد

تکنیک: آبرنگ

سبک: آبستره

ابعاد اثر: 19×29

قیمت: 200,000 تومان

توضیحات:
تابلوها با قاب و پاسپارتو و شیشه محافظ می‌باشند، ابعاد اثر بدون قاب و پاسپارتو درج شده است.
با قاب 16 سانتی‌متر به طول و عرض هر اثر اضافه می‌شود.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت