تابلو نقاشی شماره 11 – مسیر آبی

تابلو نقاشی شماره 11 – مسیر آبی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: مسیر آبی

نام هنرمند: نیلوفر گوهری‌راد

تکنیک: آبرنگ

سبک: امپرسیونیسم

ابعاد اثر: 25×35

قیمت: 650,000 تومان

توضیحات:
تابلوها با قاب و پاسپارتو و شیشه محافظ می‌باشند، ابعاد اثر بدون قاب و پاسپارتو درج شده است.
با قاب 16 سانتی‌متر به طول و عرض هر اثر اضافه می‌شود.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت