تابلو نقاشی شماره 12 – پرنده شهدخوار

تابلو نقاشی شماره 12 – پرنده شهدخوار

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: پرنده شهدخوار

نام هنرمند: نیلوفر گوهری‌راد

تکنیک: آبرنگ

سبک: آبستره

ابعاد اثر: 11×15

قیمت: 250,000 تومان

توضیحات:
تابلوها با قاب و پاسپارتو و شیشه محافظ می‌باشند، ابعاد اثر بدون قاب و پاسپارتو درج شده است.
با قاب 16 سانتی‌متر به طول و عرض هر اثر اضافه می‌شود.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت