اتاق نشیمن چوبی جنگلی با شومینه

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

اتاق نشیمن چوبی جنگلی با شومینه
اتاق نشیمن چوبی جنگلی با شومینه و سنگ‌های آبی تیره، با در نظر گرفتن شومینه به عنوان قلب و مرکز کانونی طراحی دکوراسیون و نیز رنگ آبی تیره آن، می‌توان محیطی آکنده از آرامش و به دور از همهمهٔ خارج از فضا را از طراحی دکوراسیون اتاق نشیمنی این چنین طلب نمود.

نور ورودی از پنجره در برخورد با این فضا و با در نظر گرفتن این نکته که نور سفید میزانی آبی به رنگ‌های دیگر می‌افزاید، توانسته به حفظ انسجام رنگی میان بخش‌های متفاوت این دکوراسیون داخلی بیانجامد.


دیدن منابع مطالب

بخش‌های مرتبط
مجله هنرمجله دانستنی‌های هنر

ژورنال‌های لیلیت

مجموعه‌ای جامع از مجلات دانستنی‌ها و مطالب مفید با موضوعات گوناگون و متنوع

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت