ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از این نمایشگاه دیدن فرمائید و دیگران را به این گالری دعوت نمائید ❖ بازدید در تمام ساعات شبانه روز برای عموم آزاد است …
صدرا ¦ نمایشگاه گروهی آثار تابلو فرش

صدرا ¦ نمایشگاه گروهی آثار تابلو فرش

SADRA Pictorial Carpets ¦ Group Exhibition

هنرمند: مرضیه مردان

هنرمند: ملیحه صابری