تابلو فرش بسم الله الرحمن الرحیم

تابلو فرش بسم الله الرحمن الرحیم

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: بسم الله الرحمن الرحیم

نام هنرمند: مرضیه مردان

تکنیک: تابلو فرش

ابعاد تابلو: 50×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
رجشمار46
نخ کرک وابریشم

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت