تابلو فرش تشنه

تابلو فرش تشنه

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: تشنه

نام هنرمند: مرضیه مردان

تکنیک: تابلو فرش

ابعاد تابلو: 35×50

قیمت تابلو: 1,000,000 تومان

توضیحات:
رجشمار50
نخ کرک وابریشم

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت