مرد و چمدان مرده دختر اثیری

مرد و چمدان مرده دختر اثیری

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: مرد و چمدان مرده دختر اثیری

نام هنرمند: زهرا کلهر

تکنیک: رنگ روغن

سبک: سورئالیسم

ابعاد اثر: 70×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت