بدن‌های بی سر

بدن‌های بی سر

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: بدن‌های بی سر

نام هنرمند: مهرناز مدقالچی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: سورئالیسم

ابعاد اثر: 70×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت