چمدان و جنگل خشکیده

چمدان و جنگل خشکیده

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: چمدان و جنگل خشکیده

نام هنرمند: مهرناز مدقالچی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: سورئالیسم

ابعاد اثر: 70×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت