بوف کور صادق خان هدایت

بوف کور صادق خان هدایت

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: بوف کور صادق خان هدایت

نام هنرمند: حورا خاکدامن

تکنیک: میکس مدیا ترکیب سیاه قلم و رنگ روغن روی بوم

ابعاد اثر: 70×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت