پرلاشز، آرامگاه صادق خان هدایت

پرلاشز، آرامگاه صادق خان هدایت

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: پرلاشز (آرامگاه صادق خان هدایت)

نام هنرمند: حورا خاکدامن

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

ابعاد اثر: 70×60

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت