صادق خان هدایت، پرتره سیاه و سفید

صادق خان هدایت، پرتره سیاه و سفید

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: صادق خان هدایت (پرتره سیاه و سفید)

نام هنرمند: حورا خاکدامن

تکنیک: سیاه قلم روی مقوا

ابعاد اثر: 70×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت