حلول بهار

حلول بهار

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: حلول بهار

نام هنرمند: وفا اکبری

تکنیک: رنگ روغن روی بوم (بافت دار)

ابعاد اثر: 60×80

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت