چشمانی بزرگ

چشمانی بزرگ

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: چشمانی بزرگ

نام هنرمند: وفا اکبری

تکنیک: رنگ روغن روی بوم (بافت دار)

ابعاد اثر: 50×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت