اسفنکس

اسفنکس

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: اسفنکس

نام هنرمند: وفا اکبری

تکنیک: اکریلیک و رنگ‌روغن روی بوم (بافت دار)

ابعاد اثر: 50×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت