خوشبختی

این انیمیشن مفهومی به عواقب زندگی مدرن می‌‌پردازد و هوشمندانه از مصرف گرایی، خودخواهی، عدم تحمل، آلودگی و… صحبت می کند.

منبع:/بست‌شو

📽 شما را به تماشا دعوت می‌کنیم، همراه گالری لیلیت باشید.

000pix
000pix