تابلو نقاشی ریشه‌های همبستگی

 تابلو نقاشی ریشه‌های همبستگی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: ریشه‌های همبستگی

نام هنرمند: بهناز راد حسینی

تکنیک: اکرلیک

ابعاد اثر: 50×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت