احساسات تاریک زندگی 3

احساسات تاریک زندگی 3

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: احساسات تاریک زندگی – جلد  dark emotions of life 3

نام هنرمند: یورایر آیوازیان

تکنیک: اکریلیک

سبک: آبستره

ابعاد اثر: 60×40

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
غلیان احساسات تاریک را در خودم میبینم ولی آگاهم که آن احساسات من حقیقی من نیستند. من آگاهی ناشناختنی هستم

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت