احساسات تاریک زندگی 2

احساسات تاریک زندگی 2

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: احساسات تاریک زندگی – جلد  dark emotions of life 2

نام هنرمند: یورایر آیوازیان

تکنیک: اکریلیک

سبک: آبستره

ابعاد اثر: 50×30

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
غلیان احساسات تاریک را در خودم میبینم ولی آگاهم که آن احساسات من حقیقی من نیستند. من آگاهی ناشناختنی هستم.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت