تابلو نقاشی عاشقی

تابلو نقاشی عاشقی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: عاشقی

نام هنرمند: ﻓﺎطمه ﻧﺎﻓﻌﯽ شهرستانی

تکنیک: آبرنگ – اکریلیک – قلم فلزی

سبک: فانتزی مدرن

ابعاد اثر: 30×30

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت