تابلو نقاشی آزادی خیال

تابلو نقاشی آزادی خیال

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: آزادی خیال

نام هنرمند: ﻓﺎطمه ﻧﺎﻓﻌﯽ شهرستانی

تکنیک: آبرنگ – مدادرنگی

سبک: فانتزی مدرن

ابعاد اثر: 30×39

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت