تابلو نقاشی گندمزار

تابلو نقاشی گندمزار

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: گندمزار

نام هنرمند: فیروزه خدیوی

تکنیک: اکریلیک

سبک: آبستره

ابعاد اثر: 50×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت