تابلو نقاشی نیلوفر آبی

تابلو نقاشی نیلوفر آبی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: نیلوفر آبی

نام هنرمند: فیروزه خدیوی

تکنیک: اکریلیک

سبک: آبستره

ابعاد اثر: 70×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت