تابلو نقاشی پنهان

تابلو نقاشی پنهان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: پنهان

نام هنرمند: نگار کامبیزفر

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: 100×100

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت