تابلو نقاشی آرزو

تابلو نقاشی آرزو

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: آرزو

نام هنرمند: نگار کامبیزفر

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: 100×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت