شمس لنگرودی

شمس لنگرودی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: شمس لنگرودی

نام هنرمندان:
فرهاد بحری

المیرا غلامرضایی

تکنیک: سفالکنی

جنس: سفال

ابعاد اثر: 15×15

قیمت: تماس گرفته شود

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت