چهار فصل

چهار فصل

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: چهار فصل

نام هنرمندان:
فرهاد بحری

المیرا غلامرضایی

تکنیک: سفالکنی

جنس: سفال

ابعاد اثر: 110×35

قیمت: تماس گرفته شود

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت