اثر شماره 5 – طرح نو

اثر شماره 5 – طرح نو

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: مهسا باویلی

نام اثر: اثر شماره 5 – طرح نو

تکنیک: آبرنگ

سبک: آبستره – مدرن

ابعاد اثر: A5

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت