اثر شماره 12 / محله قدیمی

اثر شماره 12 / محله قدیمی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: بیتا حاتم زاده

نام اثر: اثر شماره 12 / محله قدیمی

تکنیک: آبرنگ

سبک: امپرسیونیسم – مدرن

ابعاد اثر: 56×38

قیمت: 145 دلار (قابل تبدیل به ریال)

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت