تابلو نقاشی بی کرانگی‌ام

تابلو نقاشی بی کرانگی‌ام

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: بی کرانگی‌ام

نام هنرمند: سمانه امینی

تکنیک: اکولین – آبرنگ – ماژیک – راپید

سبک: هنر انتزاعی, آبستره (Abstract Art)

ابعاد اثر: 100×70

قیمت: 3,000,000 تومان

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت