تابلو نقاشی شکوفه ها

تابلو نقاشی شکوفه ها

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: شکوفه ها

نام هنرمند: سما حسینی

نام مجموعه: لمس گل برگ ها

تکنیک: اکرلیک روی چوب و حکاکى

ابعاد تابلو: 70×80

قیمت: 800,000 تومان

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت