تابلو نقاشی برکهٔ نیلوفرهای آبی

تابلو نقاشی برکهٔ نیلوفرهای آبی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: برکهٔ نیلوفرهای آبی

نام هنرمند: سما حسینی

نام مجموعه: لمس گل برگ ها

تکنیک: اکرلیک روی چوب و حکاکى

ابعاد تابلو: 80×50

قیمت: 800,000 تومان

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت