تابلو نقاشی پرندهٔ قفسی

تابلو نقاشی پرندهٔ قفسی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: پرندهٔ قفسی

نام هنرمند: احسان میرزایی فراهانی

تکنیک: نقاشی دیجیتالی

ابعاد اثر: 50×70

قیمت: غیر قابل فروش

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت