زمان ارباب تغییرات – بخش 3

زمان ارباب تغییرات – بخش 3

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: زمان ارباب تغییرات – شماره 3

نام مجموعه: زمان استاد تغییرات

نام هنرمند: احسان میرزایی فراهانی

تکنیک: نقاشی دیجیتالی

ابعاد اثر: 50×70

قیمت: غیر قابل فروش

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت