تابلو نقاشی حالت‌های مختلف یک انسان

تابلو نقاشی حالت‌های مختلف یک انسان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: حالتهای مختلف یک انسان

نام هنرمند: منصوره جمالی

تکنیک: اکریلیک

ابعاد تابلو: 100×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت