تابلو نقاشی و سفال انسان استوار

تابلو نقاشی و سفال انسان استوار

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: انسان استوار

نام هنرمند: منصوره جمالی

تکنیک: سفال و نقاشی اکریلیک

ابعاد تابلو: 100×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت