روستای بحرودی 1

روستای بحرودی 1

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: عبدالله محمودی

نام اثر: روستای بحرودی 1

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

سبک: امپرسیونیسم

ابعاد اثر: 40×30

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت