غروب

غروب

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: عبدالله محمودی

نام اثر: غروب

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

سبک: امپرسیونیسم

ابعاد اثر: 45×35

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت