نقش و سنگ

نقش و سنگ

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: نقش و سنگ

نام هنرمند: احمدرضا زنگنه

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: 25×35

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت