دوستی بی پایان

دوستی بی پایان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: دوستی بی پایان

نام هنرمند: احمدرضا زنگنه

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: 40×30

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت