تابلو عکس مراقبت مادرانه در تقابل ماه و خورشید

تابلو عکس مراقبت مادرانه در تقابل ماه و خورشید

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: مراقبت مادرانه در تقابل ماه و خورشید

نام هنرمند: کتایون فرجی

نوع اثر: عکاسی

سبک: منظره

ابعاد اثر:

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت