تابلو عکس تنهایی یک کودک

تابلو عکس تنهایی یک کودک

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: تنهایی یک کودک

نام هنرمند: کتایون فرجی

نوع اثر: عکاسی

سبک: منظره

ابعاد اثر:

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت