تابلو عکس سرد و تنها

تابلو عکس سرد و تنها

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: سرد و تنها

نام هنرمند: هاجر اسماعیل زاده پیربازاری

نوع اثر: عکاس

سبک: عکاسی طبیعت – حیوانات – سیاه و سفید

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت