تابلو عکس میرزای تنها

تابلو عکس میرزای تنها

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: میرزای تنها

نام هنرمند: هاجر اسماعیل زاده پیربازاری

نوع اثر: عکاس

سبک: عکاسی خیابان

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت