جغله در کوچه قدیمی

جغله در کوچه قدیمی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: جغله در کوچه قدیمی

نام هنرمند: احسان میرزائی فراهانی

تکنیک: نقاشی دیجیتال

سبک: فانتزی کودکانه

ابعاد اثر: 150×110

قیمت: غیرقابل فروش

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت